گالری طلای گل زهرا ( س )💯


14127 کاربر

🌟فروش طلا با فاکتور معتبر
🌟خرید و سوال با لمس👇
🔑 @golezahras1 🔑 @golezahras2
🛍آلبوم خرید مشتریان
https://t.me/joinchat/AAAAAECTNgIebC_0cAlvoQ

🌎آدرس تهران میدان امام حسین (ع) خیابان ۱۷شهریور پلاک 1837

تلفن 021-33369332☎️

🔖با مجوز رسمی اتحادیه
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 3
بازدید یک سال : 1341
👆دستبند های چرم اسپرت با💸تخفیف ۲۰،۰۰۰ تومانی💸که زیر هر تصویر در قیمت ها اعمال شده، تقدیم به شما عزیزان🌹❤️
2018/09/22 18:43
💎سِت چرم فروهر👌😍 ❤️وزن: ۹۷۰ سوت ❣قیمت: ۵۸۷،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۵۶۷،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:37
💎سِت چرم فروهر👌😍 ❤️وزن: ۱/۰۹۰ گرم ❣قیمت: ۶۳۸،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۶۱۸،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:35
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۵۰۰ سوت ❣قیمت: ۳۲۰،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۳۰۰،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:33
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۶۲۰ سوت ❣قیمت: ۳۷۰،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۳۵۰،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:32
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۵۲۰ سوت ❣قیمت: ۳۲۸،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۳۰۸،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:31
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۳۸۰ سوت ❣قیمت: ۲۷۰،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۵۰،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:31
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۳۷۰ سوت ❣قیمت: ۲۶۵،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۴۵،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:30
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۶۱۰ سوت ❣قیمت: ۳۶۶،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۳۴۶،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:28
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۲۱۰ سوت ❣قیمت: ۱۹۸،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۱۷۸،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:28
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۴۳۰ سوت ❣قیمت: ۲۹۱،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۷۱،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:27
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۴۲۰ سوت ❣قیمت: ۲۸۶،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۶۶،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:25
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۲۹۰ سوت ❣قیمت: ۲۳۲،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۱۲،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:22
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۲۸۰ سوت ❣قیمت: ۲۲۸،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۰۸،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:22
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۴۵۰ سوت ❣قیمت: ۲۹۹،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۷۹،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:21
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۴۴۰ سوت ❣قیمت: ۲۹۵،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۷۵،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:20
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۳۲۰ سوت ❣قیمت: ۲۴۴،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۲۴،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:19
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۳۲۰ سوت ❣قیمت: ۲۴۴،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۲۴،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:18
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۴۸۰ سوت ❣قیمت: ۳۱۲،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۹۲،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:16
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۲۵۰ سوت ❣قیمت: ۲۱۵،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۱۹۵،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:13
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۲۵۰ سوت ❣قیمت: ۲۱۵،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۱۹۵،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:12
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۳۵۰ سوت ❣قیمت: ۲۵۷،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۳۷،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:11
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۳۵۰ سوت ❣قیمت: ۲۵۷،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۳۷،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:10
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۲۷۰ سوت ❣قیمت: ۲۲۳،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۰۳،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:09
💎دستبند چرم اسپرت👌😍 ❤️وزن: ۲۷۰ سوت ❣قیمت: ۲۲۳،۰۰۰ت 🎁۲۰،۰۰۰ تومان تخفیف 😍 ۲۰۳،۰۰۰ تومان 💕خام:۴۰۰،۰۰۰ ت ☎️۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/22 18:08
با سلام 🌼 گالری از این ساعت تا ساعت ۲۰:۳۰ یکسره جهت خرید حضوری و اینترنتی باز میباشد عزیزانی که پیام دادن به علت بالا بودن تعداد پیام ها منتظر و صبور باشند به امید خدا تا شب پاسخ و سفارششون ثبت میشود باتشکر 💐
2018/09/22 16:53
⚘گالری طلای گل زهرا (س)⚘ 🎗تهران،میدان امام حسین (ع) خیابان 17شهریور شمالی جنب عکاسی📸 هاله نو پلاک 1837🔰 ☎️021_33369332 از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۰:۳۰ به صورت یکسره درخدمتتون هستیم🙏🏻❤️ 🆔 @Golezahras
2018/09/17 09:27
pin message
2018/09/16 12:02
با سلام💐 خدمت شما مشتریان گرامی❤️ عزیزانی که قصد خرید از گالری طلای گل زهرا (س⚘) دارند به متن زیر توجه کنند🔻 نحوه خرید از شهرستان✈️: مشتریان عزیزی که در شهرستان تشریف دارند عکس طلای انتخابیِ خود را📸به ادمین های گالری فرستاده📲و پس از اعلام موجود بودن✔️و تعیین قیمت روز طلا، مبلغ آن را به علاوه { ۱۰ } هزار تومان هزینه ارسال💶واریز کرده و عکس فیش و یا اسکرینِ واریزی📃را برای ادمین گالری بفرستند▪️ پس از ثبت سفارش توسط شما🤝، طلای مورد نظرتان روز بعد توسط پست پیشتاز📦ارسال می‌شود. به این نکته نیز توجه داشته باشین❗️ گالری همه‌روزه🗓ارسال به تمام نقاط ایران🇮🇷دارد و زمان رسیدن بسته⏱به دست شما عزیزان معمولا بین یک الی سه روز کاری بوده📬و در این مدت زمان گالری گل زهرا (س⚘) مسئولیت رسید بسته به دست شما عزیزان را بر عهده دارد🤩 نحوه خرید از تهران🛵: همشهریان عزیز تهرانی به سه صورت میتوانند از گالری خرید کنند🔻 1⃣خرید پستی که توضیح داده شد👆 2⃣خرید با ارسال پیک تندباد با هزینه پیکِ بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان👌درب منزل شما🛍 3⃣خرید حضوری در گالری به آدرس زیر👇 ⛲️میدان امام حسین (ع⚘) 🚥خیابان ۱۷ شهریور شمالی 💊روبروی داروخانه پرچم 🎥جنب عکاسی هاله نو 🔰پلاک ۱۸۳۷ ☎️تلفن: ۳۳۳۶۹۳۳۲ نکته مهم❗️: تمامی طلاهای گالری با عیار ۱۸ و با فاکتور رسمی گالری ارائه میشوند✍و این گالری شعبه دیگری ندارد❌ جهت ارتباط با ادمین های گالری روی لینک های زیر کلیک کنید✅ 👤 @GoleZahraS1 💡 📱۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 👤 @GoleZahraS2 💡 📱۰۹۳۰ ۱۲۲ ۹۵۱۵ تنها شماره کارت های گالری🔻 💳۶۱۰۴ ۳۳۷۸ ۷۱۵۳ ۷۴۴۳ 🔴وحید مقصودی 💳۶۱۰۴ ۳۳۷۷ ۳۹۹۹ ۴۱۹۰ 🔴مهدی مقصودی سپاس از توجه‌تان به گفته‌هایِمان🙏 ممنونیم که ما را همراهی میکنین♥️ مدیریت گالری گل زهرا (س⚘) مقصودی⚜
2018/09/14 14:53
pin message
2018/09/14 14:52
نمای دیگر دستبند النگویی برنادو تمام تراش ۲ رنگ فوق العاده لوکس👌😍 کاری بینظیر👌 تخفیف خورده😯🤑💸❌
2018/09/13 21:50
نمای دیگر دستبند النگویی برنادو تمام تراش ۲ رنگ فوق العاده لوکس👌😍 کاری بینظیر👌 تخفیف خورده😯🤑💸❌
2018/09/13 21:49
💎دستبند النگویی برنادو تراش ۲ رنگ👌❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۱۲/۴۴۰ گرم ❣قیمت: ۵،۳۴۹،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۵۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/13 21:48
💎سرویس پروانه میناکاری❌تخفیف❌ ❤️وزن بدون سنگ ها👌: ۸/۰۷۰ گرم ❣قیمت: ۳،۳۰۹،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۳۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/13 21:39
💎گردنی گوشواره گل ۲ رنگ👌❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۱۲/۸۴۰ گرم ❣قیمت: ۵،۳۲۹،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۳۵ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/13 21:36
💎نیم ست ورساچ(وزن خالص👌)❌تخفیف❌ ❤️وزن بدون نگین: ۱۲/۲۵۰ گرم ❣قیمت: ۴،۹۶۱،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۲۵ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/13 21:04
💎نیم ست ورساچ(وزن خالص👌)❌تخفیف❌ ❤️وزن بدون نگین: ۶/۳۲۰ گرم ❣قیمت: ۲،۵۶۰،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۲۵ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/13 21:03
نمای دیگر انگشتر مروارید فیوژن فوق العاده لوکس👌😍 تخفیف خورده❌ فقط وزن خالص طلا محاسبه شده👌
2018/09/13 21:00
نمای دیگر انگشتر مروارید فیوژن فوق العاده لوکس👌😍 تخفیف خورده❌ فقط وزن خالص طلا محاسبه شده👌
2018/09/13 21:00
نمای دیگر انگشتر مروارید فیوژن فوق العاده لوکس👌😍 تخفیف خورده❌ فقط وزن خالص طلا محاسبه شده👌
2018/09/13 21:00
1 2 3